Hướng dẫn thêm sản phẩm mới trong phần mềm quản lý bán hàng Sapo Pos

04/04/2019 10:20 +07 - Lượt xem: 3519

Sapo quản lý và lưu trữ riêng lẻ mỗi sản phẩm trên công nghệ điện toán đám mây. Khởi tạo sản phẩm là bước đầu tiên để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý của cửa hàng bạn.

Có nhiều cách để khởi tạo sản phẩm mới trong phần mềm quản lý bán hàng Sapo:

  • Thêm sản phẩm mới trên trình duyệt phần mềm quản lý Sapo:

Bước 1: Vào sản phẩm -> danh sách sản phẩm -> Chọn thêm mới

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết

– Tên sản phẩm: Tên sản phẩm của bạn

–  Mã SKU: Mã riêng để quản lý sản phẩm. Mã này không được trùng nhau. Nếu bạn không thêm mã thì hệ thống sẽ tự sinh mã theo cấu trúc riêng

– Barcode: Là mã vạch của sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn đã có sẵn mã vạch thì bạn có thể dùng máy quét mã vạch để nhập mã thay cho việc nhập thủ công.

– Loại sản phẩm: Bạn phải tạo loại sản phẩm trước, sau đó chọn loại cho sản phẩm của bạn nhằm phân loại sản phẩm ra từng nhóm riêng biệt.

– Nhãn hiệu: (VD: Gucci, Thượng Đình, Hermes, Vin….)

–  Tags: Là từ khóa để tìm kiếm sản phẩm của bạn. Mỗi tag cách nhau bằng phím Enter.

(Chú ý : những thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc. )

Bước 3: Kho ban đầu và vốn

Kho ban đầu: số lượng sản phẩm đã có sẵn, có thể để giá trị 0 rồi nhập sau.

Vốn khởi tạo: là vốn cuối cùng để bạn nhập sản phẩm về bao gồm cả chi phí phát sinh (vốn khởi tạo thường cao hơn giá nhập vì tính cả chi phí phát sinh, có thể để bằng giá nhập. Vốn khởi tạo nhằm ghi nhận trong báo cáo doanh thu, lãi lỗ. Bạn nên nhập chính xác giá vốn. )

Bước 4: Thêm giá sản phẩm

Chọn chi nhánh

Chọn đơn vị tính và khối lượng , thường để giá trị nhỏ nhất

Đơn vị tính : Cái, chiếc, hộp,…

Khối lượng: gam

Bước 5: Sản phẩm nếu không có phiên bản và đơn vị quy đổi thì bỏ qua mục Phiên bản sản phẩm và quy đổi đơn vị.

Phiên bản sản phẩm: Là thuộc tính để phân biệt các phiên bản khác nhau của sản phâm. Sản phẩm của bạn có thể có nhiều chất liệu, kích cỡ, màu sắc khác nhau.

Đơn vị quy đổi: Sản phẩm có thể quy đổi lên từ đơn vị nhỏ nhất. (Ví dụ 24 chai sữa quy đổi thành 1 thùng sữa. Đơn vị quy đổi ở đây từ chai thành thùng.)

 

Bấm lưu để hoàn tất quá trình thêm mới sản phẩm.

Sả phẩm vừa thêm mới sẽ hiển thị ngoài danh sách sản phẩm.

 

  • Thêm mới sản phẩm bằng cách nhập file exel:

Tính năng này cho phép nhập đồng thời nhiều sản phẩm từ file exel mẫu giúp tiết kiệm thời gian, công sức và giảm thiểu sai sót.

Bước 1: Vào mục sản phẩm -> Danh mục sản phẩm -> Tải file mẫu

 

Bước 2: Sau khi nhập file  exel về, nhập thông tin sản phẩm theo mẫu fle exel

Trường hợp 1: Hệ thông của bạn chỉ có một kho hàng

Khởi tạo sản phẩm theo mẫu exel, thông tin * và cột màu trắng là bắt buộc

– Tên sản phẩm: Là tên của sản phẩm

– Mã nhóm hàng: Phải được khởi tạo trước trong phần mềm trong loại sản phẩm. Khi đã tạo loại sản phẩm trên phần mềm, bạn nhập mã loại sản phẩm tương ứng cho từng sản phẩm.

– Mô tả sản phẩm: Giới thiệu hoặc ghi chú về sản phẩm.

– Nhãn hiệu: (VD: Gucci, Adidas, Nice….)

– Thẻ (Tags): Là các từ khóa để tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Nếu sản phẩm của bạn có các kích cỡ, màu sắc khác nhau. Bạn cần tạo các thuộc tính để phân biệt giữa các phiên bản của sản phẩm.

– Thuộc tính: (Màu sắc, kích thước…)

– Giá trị thuộc tính: (Thuộc tính màu sắc thì có các giá trị: Màu đen, màu trắng…)

Thuộc tính và giá trị thuộc tính phải điền đầy đủ từ thuộc tính 1 -> thuộc tính 2 -> thuộc tính 3. Không được bỏ quả thuộc tính 1 mà điền thuộc tính 2, thuộc tính 3 luôn.

– Mã SKU: Mã để quản lý sản phẩm. Mã này không trùng nhau, mã không chứa kí tự đặc biệt, không có dấu và khoảng cách. Nếu bạn không thêm mã cho sản phẩm thì hệ thống sẽ tự sinh mã.

Sản phẩm có nhiều phiên bản thì mỗi phiên bản sẽ có một mã SKU riêng.

– Barcode: Mã vạch của sản phẩm. Nếu sản phẩm không có mã vạch thì bỏ qua và quản lý theo tên hoặc mã SKU

– Khối lượng: Đây là thông tin cần có khi tạo đơn giao hàng chuyển cho đối tác vận chuyển.

– Đơn vị khối lượng: (g, kg,…)

– Ảnh đại diện: Có thể upload ảnh lên trang, facebook rồi lấy link ảnh điền vào file exel mẫu hoặc bỏ qua để thêm sau.

– Đơn vị: (Cái, chiếc,…)

– LC_CN1_Giá vốn: Giá vốn sản phẩm

– LC_CN1_Tồn kho: Số tồn kho ban đầu của sản phẩm

– LC_CN1_Tồn tối thiểu: Số lượng tồn tối thiểu

– LC_CN1_Tồn tối đa: Số lượng tồn tối đa

– LC_CN1_Điểm lưu kho: Địa điểm lưu trữ của sản phẩm trên kệ hàng.

CN1 là mã chi nhánh 1

Nếu sản phẩm chưa có lượng tồn kho hoặc giá vốn ban đầu, có thể nhập 0 chứ không được bỏ trống vì đây là thông tin bắt buộc nhập.

Trường hơp 2: Hệ thống của bạn nhiều kho, và bạn muốn sản phẩm có số lượng tồn và giá vốn mỗi kho là khác nhau.

Với mỗi chi nhánh bạn tạo thêm 5 cột:

LC_CNx_Giá vốn

LC_CNx_Tồn kho

LC_CNx_Tồn tối thiểu

LC_CNx_Tồn tối đa

LC_CNx_Điểm lưu kho

Trong đó: CNx là mã chi nhánh (CN2, CN3…)

Bước 3: Bạn kéo thả file exel vào để nhập sản phẩm lên hệ thông

Nhấn nhập file để hoàn tất.

Bước 4: Kiểm tra lại

Kết quả nhập file được gửi thông báo qua Mail của bạn. Kiển tra mail để xem sản phẩm có cập nhập thành công hay không.

Sau khi hoàn tất nhập tệp tin Excel, sản phẩm và các thông tin kèm theo sẽ hiển thị trong mục Sản phẩm.

 

 

 
Bài xem nhiều